Thuốc diệt con trùng Perme UK 50EC

Đánh giá
5/5

thuoc diet con trung Perme UK 50ECThuốc diệt con trùng Perme UK 50EC

Tên hóa chất:  Perme UK 50EC

Xuất xứ : Hand – Anh

Hoạt chất : Permethrin

Đặc tính: Perme UK 50EC là hóa chất diệt côn trùng dạng nhũ dầu, mùi nhẹ, có hiệu lực cao với các loại côn trùng như ruồi, muỗi, kiến, gián…, tồn lưu cao, không gây kích ứng và không ảnh hưởng với con người và môi trường.

Việt Nam Pest Control

Facebook
Twitter
LinkedIn
VK
Tumblr